תנאי השימוש באתר

ברוכים הבאים לאתר האינטרנט becksgroup.co.il (להלן: "האתר"). דרך האתר ניתן להזמין עוגות מעוצבות לבית, למקום העבודה, לאירועים ושמחות אחרות.
האתר מנוהל על ידי בקס פטיסרי בע"מ, ח.פ. 516195666. (להלן: "המפעילה").
טרם השימוש באתר, יש לקרוא בעיון את תנאי השימוש להלן, המהווים את הבסיס להתקשרות עם המפעילה ולרכישה באמצעות האתר.
בעצם השימוש באתר, בכל צורה שהיא, הנך מצהיר ומאשר כי קראת בעיון והינך מסכים ומקבל על עצמך את תנאי השימוש, ולא תהיה לך או למי מטעמך כל טענה או דרישה נגד המפעילה.
משתמש שאינו מסכים לאיזה מתנאי השימוש להלן, מתבקש להימנע מכל שימוש באתר.
האמור בתנאי השימוש מתייחס באופן שווה לכל המיגדרים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד. כמו כן, כל האמור בלשון יחיד מתייחס גם לרבים, ולהיפך.

1. הגדרות
1.1. "משתמש" – אדם העושה שימוש באתר, מכל סוג ולכל מטרה. המשתמש יכול שיפעל מטעמו או מטעם גוף כלשהו.
1.2. "פרטי המשתמש" – שם מלא, דוא"ל, כתובת, טלפון.
1.3. Cookies – קבצי טקסט הנוצרים על ידי הדפדפן לפי פקודה ממחשבי המפעילה. הקבצים מכילים מידע (כגון הדפים בהם ביקר המשתמש, כיצד הגיע אל האתר ועוד) הנדרש למפעילה לשם תפעול תקין של האתר ולשם נתונים סטטיסטיים.
1.4. "תקופת הרצה" – האתר והשירותים המוצעים נמצאים בתקופת הרצה למשך חצי שנה החל מחודש מרץ 2024. בתקופת ההרצה ייתכן וחלק מהשירותים לא יהיו זמינים, כמו כן, יתכנו שינויים במראה האתר או במוצרים או באופן פעילות האתר לרבות הורדה מהאוויר לצורך תחזוקה. כמו גם עיכובים במענה, בזמני שילוח ואספקה ומתן שירות. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או דרישה כנגד המפעילה בעניין זה.
1.5. "מוצר" – מוצר המוצע למכירה באתר, כפי שיהיה מעת לעת.
1.6. "הזמנה" / "הזמנה רגילה" – הזמנת מוצר/ים המוצגים באתר.
1.7. "הזמנה מיוחדת" – הזמנה של מוצרי קונדיטוריה שאינם פריטי מכירה המוצגים באתר, אשר יוצרו באופן מיוחד ללקוח, על פי בקשתו. אין המפעילה מתחייבת לקבל הזמנה אישית מכל סוג שהוא.
1.8. "מוצר מוזמן" – מוצר שהוזמן בהזמנה רגילה או בהזמנה מיוחדת.
1.9. סטטוס "הזמנה התקבלה" – ישלח למשתמש בדוא"ל לאחר ביצוע הזמנה באתר. מובהר כי סטטוס זה אינו מהווה אישור המפעילה בדבר ביצוע ההזמנה או זמינות המוצרים שהוזמנו, והמפעילה שומרת לעצמה את הזכות, לבטל הזמנה אשר אין באפשרותה לספק או לחילופין, ליצור קשר עם המשתמש לצורך שינוי ההזמנה.
1.10. סטטוס "הזמנה אושרה" – אישור בדוא"ל או טלפוני מאת המפעילה, על אפשרותה לייצר ולספק את המוצרים המוזמנים במועד המבוקש. במעמד זה המשתמש יחויב באופן מלא.
1.11 סטטוס "אספקה"- משלוח דוא"ל מאת המפעילה למשתמש על העברת המוצרים המוזמנים למשלוח.

2. התחייבות המשתמש
2.1. עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתו של המשתמש לכל האמור בתנאי שימוש אלה.
2.2. המשתמש מתחייב שלא להעלות או להפיץ או לפרסם באתר מידע או חומר הכולל וירוס או תוכנה העלולים לחבל במערכות המיחשוב של המפעילה או העלולים לפגוע או להגביל או למנוע מאחר את השימוש באתר.
2.3. המשתמש מתחייב שלא לעשות כל שימוש מסחרי במידע או לשנותו או למחקו.
2.4. המשתמש מתחייב שלא לפרסם כל מידע שיש בו כדי להיות פוגעני, מאיים, מעליב, פרטי או גזעני.
2.5. המשתמש מתחייב שלא להעלות או לפרסם או להפיץ באתר מידע או חומר שיש בפרסומו די להפר כל דין, הסכם או זכות של צד שלישי כלשהו, לרבות, חומרים שיש בהם הפרה של קניין רוחני, חומרים שיש בהם הפרה של דיני לשון הרע, פגיעה ברגשות הציבור, הפרה של דיני הגנת הפרטיות, הפרת חוזה או הפרת סודיות.
2.6. המשתמש מתחייב לפצות את המפעילה בגין כל נזק ישיר או עקיף או בגין כל הוצאה שייגרמו למפעילה בקשר לדרישה או תביעה הנובעת מאי קיום של תנאי השימוש.
2.7. המשתמש מודע ומסכים לכך שהסתמכויותיו על עצות או המלצות המוצגים באתר נעשה על פי שיקול דעתו הבלעדי ובאחריותו הבלעדית, ולא תהיה לו בגין כך, כל טענה או דרישה כלפי המפעילה.
2.8. המשתמש ימנע מכל פגיעה במוניטין של האתר או של המפעילה.
2.9. המשתמש מתחייב ומצהיר כי פרטי האשראי אשר ימסור בעת רכישת מוצר הם פרטים נכונים, כי אמצעי התשלום הוא בבעלותו וכי הינו מורשה לעשות בו שימוש. האחריות למסור פרטים מדויקים של אמצעי התשלום מוטלת על המשתמש.

3. ביצוע הזמנה
3.1. לשם ביצוע הזמנת מוצרים, יש להירשם לשירות. הרשמה לשירות נעשית על ידי יצירת שם משתמש וסיסמא ומסירת פרטי זיהוי, במהלך ביצוע הזמנה בדף התשלום באתר.
בעת הרישום לשירות תתבקש לקרוא את תנאי השימוש באתר.
עצם השימוש באתר מעיד על הסכמתו של המשתמש לכל האמור בתנאי השימוש באתר.
3.2. מינימום הזמנה. ניתן לבצע הזמנה במינימום של 180 ₪ (לא כולל דמי משלוח). המפעילה רשאית לשנות סכום זה מפעם לפעם, לפי החלטתה הבלעדית.
3.3. הזמנת מוצרים באתר נעשית על ידי לשונית "הקולקציה שלנו". בחירת המוצרים והוספתם ל"סל הקניות" (להלן: "המוצרים המוזמנים").
3.4. יש למלא את הפרטים הנוגעים למשלוח של המוצרים המוזמנים, לרבות מקום האספקה, מועד האספקה מבוקש והערות מיוחדות למפעילה אם יש כאלה. מועדי האספקה האפשריים מעודכנים על ידי המפעילה ותלויים, בין היתר, בסוג ההזמנה, עומס בהזמנות ומקום האספקה.
3.5. בסיום הפעולות לעיל יש לבחור את לחצן "לתשלום".
3.6. מובהר כי ביצוע הזמנה מכל סוג באתר אינו מהווה אישור המפעילה על יכולתה לייצר או לספק את ההזמנה.
3.7.
3.8. מובהר כי מסירת כל הפרטים נדרשת לשם אישור ההזמנה מכל סוג, ובלעדיהם לא יהיה ניתן להשלים את הזמנה, ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כנגד המפעילה.
3.9.
3.11. המפעילה תשלח למשתמש בדוא"ל סטטוס "הזמנה אושרה" עד 5 שעות מביצועה, אם התבצעה בימים שני-שישי עד השעה 12:00, הזמנות שיבוצעו אחרי השעה 12:00 ייחשבו כאילו בוצעו ביום המחרת. כמו כן, הזמנות שיבוצעו בימים שבת וראשון יחשבו כאילו בוצעו ביום שני. תיתכן אספקה של הזמנות בימים שבת- ראשון כולל וזאת בכפוף לאישור המפעילה ובהתאם למתאפשר. אין התחייבות לאספקה בימים שבת- ראשון ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כנגד המפעילה.
3.12. תשלום עבור הזמנה מכל סוג. תשלום עבור הזמנה יעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד של חברות אשראי שהמפעילה התקשרה עמן. ייתכן ששימוש בכרטיסי אשראי של חברות אשראי מסוימות לא יתאפשרו והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי המפעילה בקשר לכך.
3.13. תמונות המוצרים באתר. תמונות המוצרים באתר הן לצורך המחשה בלבד ואין בתמונת המוצר להעיד על גודלו. המשתמש מוזמן ליצור קשר עם המפעילה באמצעות לשונית "צור קשר" או לפנות למוקד שירות לקוחות, כדי לקבל מידע על גודל המוצר.
3.14. סליקה. סליקת כרטיס האשראי תתבצע רק לאחר אישור ההזמנה על ידי המפעילה, בדוא"ל או באמצעות הטלפון. מובהר בזאת כי המפעילה איננה שומרת את פרטי האשראי של המשתמש ואין לה כל גישה למידע זה.
3.15. אשראי טלפוני. חיוב אשראי באופן טלפוני יתבצע רק לאחר קבלת העתק תעודת הזהות של בעל כרטיס האשראי ואישור כתוב על השימוש בו לשם חיוב ההזמנה, במייל ישיר מטעם בעל הכרטיס, בנוסף לכך תיתכן דרישה לקוד אימות וזאת בכפוף לדרישת חברת האשראי של המשתמש ודרישותיה.
3.16. למשתמש תשלח חשבונית מס כדין לכתובת הדוא"ל שמסר בעת הרישום לשירות.
3.17. מובהר בזאת כי לא ניתן לשלם עבור הזמנה במזומן או ביט או העברה בנקאית או כל אמצעי אחר, מלבד האמור לעיל, והמשתמש מוותר על כל טענה כלפי המפעילה בקשר לכך.
3.18. המפעילה תהא רשאית לשנות את אופן ביצוע ההזמנה בעתיד, לרבות האפשרות להשלמת הזמנה באתר על כל שלביה, קבלת תשלום אלקטרוני ובחירת אפשרויות משלוח באופן עצמאי.
3.19. מחירים. מחירי המוצרים באתר כוללים מע"מ. המחירים אינם כוללים דמי משלוח. המפעילה רשאית לשנות את מחירי המוצרים מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי.

3.20. טעות במחירים. במידה ותתגלה טעות במחיר המוצר שפורסם באתר, תהא המפעילה רשאית לבטל את ההזמנה והמשתמש מוותר על כל טענה או דרישה כנגד המפעילה בקשר לכך.
3.21. מובהר כי המפעילה אינה מתחייבת לאשר או לספק הזמנה שבוצעה באתר, מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מוותר מראש על כל טענה או דרישה בקשר עם הזמנה שלא אושרה על ידי המפעילה.
3.22. המפעילה רשאית לחסום משתמש או לסרב לבצע הזמנה, אם למשתמש חוב קודם שלא פרע, או שיש תקלה עם אמצעי התשלום שמסר.
3.23. המפעילה רשאית להגביל את כמות ההזמנות או סכומן שיעשו באותו אמצעי תשלום על ידי המשתמש.

4. אספקת הזמנות
4.1. זמן האספקה המינימאלי הוא 1 יום קלנדרי, אלא אם הוסכם על ידי המפעילה אחרת, מיום ביצוע ההזמנה, להזמנה שבוצעה עד השעה 12:00 באותו היום. הזמנה שתתבצע אחרי השעה 12:00, תחשב כאילו בוצעה ביום המחרת.
4.2. בהמשך לאמור לעיל, הזמנות שיבוצעו בימי שבת או ראשון בשבוע, יחשבו כאילו בוצעו ביום שני. תיתכן אספקה של הזמנות בימים שבת- ראשון כולל וזאת בכפוף לאישור המפעילה בלבד. אין התחייבות לאספקה בימים שבת- ראשון ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה כנגד המפעילה.
4.3.
4.4. מובהר בזאת כי המפעילה אינה מתחייבת מראש לזמן אספקה מינימאלי או לזמן האספקה שציין המשתמש במועד ביצוע ההזמנה.
4.5. משלוחים יבוצעו רק לישובים המפורטים ברשימת היישובים שבעמוד "סל הקניות". רשימת היישובים עשויה להשתנות מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. כמו כן, המפעילה רשאית לספק הזמנה ליישוב שאינו מופיע ברשימת היישובים, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
4.6. אספקת מוצרים למשתמש תבוצע תמורת תשלום הכולל את דמי המשלוח.
4.7. עלות דמי המשלוח מפורטת בעמוד "סל הקניות", ותלויה באזור המשלוח וכן במועד האספקה הנדרש. המשתמש מצהיר שידוע לו כי עלות דמי המשלוח עשויה להשתנות מעת לעת.
4.8. משלוחים יתבצעו בימים שני-שבת לפי טבלת השעות המוצעת בדף "סל הקניות". משלוחים בערבי חג ימסרו עד השעה 16:00 בלבד. ייתכנו משלוחים בימי שבת- ראשון בכפוף לאישור המפעילה בלבד. אין התחייבות למשלוחים בימי שבת- ראשון ולמשתמש לא תהיה כל טענה או דרישה בנושא כנגד המפעילה.
4.9. מובהר כי לא יתבצעו משלוחים בחגי או מועדי ישראל (למעט בחול המועד).
4.10. האספקה תתבצע לכתובת שמסר המשתמש בעת ביצוע ההזמנה.
4.11. ההזמנה תסופק למשתמש בתאריך בו בחר משלוח, בחלון זמן של עד שעתיים, בהתאם לחלון הזמן שבחר בעת ביצוע ההזמנה. אספקת משלוח בזמן כפופה לעיכובים בלתי צפויים ואירועים שאינם בשליטת המפעילה.
4.12. האספקה תתבצע למשתמש עצמו או לאדם אחר מטעמו, שיהיה כשיר ומעל גיל 18. המפעילה לא תשא באחריות בקשר עם אי נוכחות בגיר כשיר מטעם המשתמש בעת האספקה, והמשתמש מוותר על כל טענה או דרישה כנגד המפעילה בקשר לכך.
4.13. ככל ולא היה המשתמש או נציג בגיר מטעמו בעת אספקת המשלוח, יוחזר המשלוח למפעילה והודעה על כך תשלח למשתמש. המשתמש יידרש לשלם על משלוח חוזר בהתאם ללוח הזמנים של המפעילה.
4.14. שינוי מקום האספקה. שינוי מקום האספקה, לאחר קבלת אישור הזמנה, תתאפשר עד השעה 07:00 בבוקר יום האספקה ובאישור מחודש של המפעילה. דמי המשלוח יתעדכנו בהתאם למקום האספקה החדש, ויתכן כי תידרש תוספת תשלום או זיכוי המשתמש בגין הפרשי דמי משלוח.
מובהר כי שינוי במקום האספקה לאחר השעה 07:00 בבוקר יום האספקה, יחייבו את המשתמש בתשלום דמי משלוח מלאים נוספים.
4.15. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שיתכן ששינוי מקום האספקה יגרור אחריו תיאום מועד אספקה אחר. המשתמש מוותר על כל טענה כלפי המפעילה בקשר לכך.
4.16. ההזמנה תסופק בצירוף מסמך סיכום הזמנה ותעודת משלוח עליה יחתום מקבל ההזמנה.
4.17. באחריות המשתמש בלבד לבדוק את המשלוח שסופק במועד הקבלה. בעת קבלת המשלוח על ידי המשתמש או מי מטעמו יידרש המקבל לחתום על תעודת משלוח מודפסת/ דיגיטלית, זו מהווה אישור מטעם המשתמש שאכן קיבל את מלוא פריטי ההזמנה שביצע. חתימה על תעודת המשלוח ע"י המשלוח מהווה ויתור על כל טענה או דרישה בקשר עם אי התאמה בין מה שסופק בפועל לבין ההזמנה.

5. שינוי או ביטול הזמנה
5.1. במהלך הליך הרכישה באתר, וכל עוד לא נשלח סטטוס "הזמנה אושרה" מאת המפעילה, רשאי לשנות או לבטל את ההזמנה.
5.2. שינוי מועד אספקת הזמנה- שינוי מועד האספקה להזמנה שביצע המשתמש, יהיה אפשרי עד השעה 12:00 בצהריים ביום הקלנדרי הקודם ליום האספקה. שינוי מועד אספקה לאחר שעה זו, יתקבלו על פי שיקול דעת המפעילה בלבד ודחיית אספקת ההזמנה תהיה עד 24 שעות ממועד האספקה המקורי בלבד.
סירוב מטעם המשתמש לקבלת הזמנה במועד האספקה שתואם ועד 24 שעות לאחריו, ייחשב כביטול הזמנה ותחייב את המשתמש במלוא עלות ההזמנה.
מובהר כי הוספת פריטים להזמנה לאחר השעה 12:00 ביום הקלנדרי הקודם ליום האספקה, ידרוש תיאום תאריך אספקה חדש ומשלוח נפרד למוצרים הנוספים בעלות דמי משלוח נוספים מלאים.
לא ניתן לשמור מוצרים מוגמרים על מנת לאחדם עם הזמנה במועד מאוחר יותר.
5.3. איחוד הזמנות שבוצעו במועדים שונים ותאריך אספקתם נקבע למועדים שונים, יבוצע אך ורק בכפוף לאישור מהמפעילה ובמידת האפשר.
5.4. ביטול הזמנה רגילה – לאחר שנשלח מייל "הזמנה אושרה", רשאי המשתמש לבטל או לשנות את ההזמנה עד השעה 12:00 בצהריים ביום הקלנדרי הקודם ליום האספקה ולקבל זיכוי בגובה 90% מערך ההזמנה. הודעת ביטול או שינוי לאחר המועד לעיל, לא תתקבל ותחייב את המשתמש במלוא עלות ההזמנה.
5.5. הודעת ביטול להזמנה מכל סוג תעשה בכתב לדוא"ל sales@beckgroup.co.il. באחריות המשתמש לוודא כי המפעילה קיבלה את הודעת הביטול.
5.6. מובהר בזאת כי על הזמנה או הזמנה מיוחדת חל סעיף 6 לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), תשע"א-2010, בקשר עם איסור החזרה של מוצרי מזון שסופקו ו/או מוצרים שיוצרו במיוחד עבור צרכן.
5.7. ביטול על ידי המפעילה – המפעילה רשאית לבטל הזמנה מכל סוג, מכל סיבה שהיא, ובלבד שתמסור על כך הודעה למשתמש תוך 24 שעות ממועד ביצוע ההזמנה. הודעה כאמור תימסר למשתמש באחד מאמצעי התקשורת שמסר בעת ביצוע ההזמנה. המפעילה לא תשא בכל אחריות כלפי המשתמש בגין ביטול כאמור.
5.8. המפעילה עושה ככל שביכולתה לתת שירות באיכות מעולה. משתמש אשר יש לו השגות בקשר להזמנה שקיבל, יפנה בדוא"ל sales@beckgroup.co.il , או בטלפון 077-6768670 תוך 24 שעות מועד האספקה ויפרט טענותיו. אין באמור כדי להוות התחייבות מראש מצד המפעילה לפצות את המשתמש בכל אופן או סכום.
5.9. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לבצע סקר שביעות רצון תוך 7 ימים, מיום קבלת ההזמנה. המפעילה תשמור במאגריה מידע אודות סקרים כאמור לצורך שיפור השירות.

6. המוצרים ושמירתם
6.1. המוצרים המוצגים והמוזמנים דרך האתר הינם מוצרי מזון-קונדיטוריה.
6.2. כשרות. המפעילה אינה אוחזת בתעודת כשרות. המטבח בו מיוצרים המוצרים הינו מטבח חלבי, המפעילה משתמשת ברכיבים כשרים או בעלי כשרות נכרית או ללא כשרות כלל. המפעילה אינה מתחייבת לספק מוצרים כשרים.
6.3. המוצרים המסופקים על ידי המפעילה הינם טריים, ומיוצרים במיוחד בהתאם להזמנת המשתמש.
6.4. המפעילה דואגת לספק למשתמש מוצרים טריים, בטמפרטורה הנכונה וארוזים בצורה המתאימה להם.
6.5. על המשתמש או הצרכן לשמור על המוצרים, ולצרוך אותם בהתאם לדף המוצר הנמצא באתר, בלשונית המוצר כדי לשמור על טריותו. מובהר בזאת לאחר אספקת ההזמנה, המפעילה לא תהיה אחראית למצב המוצרים שסופקו, לרבות לתנאים בהם אוחסנו על ידי השתמש או מי מטעמו.
6.6. משתמש אשר יש לו טענה הנוגעת לטיב ו/או איכות המוצרים המוזמנים, יצור קשר עם שירות לקוחות.
6.7. אלרגנים. בעת ביצוע ההזמנה, המשתמש יוכל לסמן ב"סרגל האלרגנים" רכיבים שאינו מעוניין שיכללו במוצר המוזמן. המפעילה תעשה את מירב המאמצים לייצר את המוצר ללא הרכיבים המסומנים אך אינה מתחייבת מראש כי הדבר אפשרי. יחד עם זאת, מובהר כי בכל מקרה הסביבה בו מיוצר המוצר המוזמן אינה נקייה מאלרגנים, וכי המוצר המוזמן יהיה תמיד בחזקת "עלול להכיל" אלרגנים. המשתמש או הצרכן מוותר על כל טענה או דרישה או תביעה בגין נזק שיגרם לצרכן כלשהו בעל אלרגיה.
6.8. צריכת המוצרים המוזמנים תעשה באחריות המשתמש או הצרכן בלבד, למפעילה לא תהיה כל אחריות בקשר לנזק או תקלה שיגרמו עקב כך.
6.9. על המשתמש האחריות לוודא כי המוצרים המוזמנים אינם מכילים רכיבים היכולים לגרום למשתמש או לצד שלישי נזק כלשהו. המפעילה לא תהא אחראית לכל נזק בריאותי שיגרם למשתמש או לצד שלישי כלשהו בגין הזמנת המוצרים או צריכתם, לרבות אלרגיה לרכיבי המוצר.

7. המידע המופיע באתר
7.1. המידע המופיע באתר מוצע לציבור כמו שהוא (as is). המידע באתר נכון למועד פרסומו, אך, יתכנו מקרים בהם המידע לא יהיה מדויק או לא שלם, או יתכן ותיפול טעות במידע. המפעילה לא תהיה אחראית לאי דיוקים או לטעויות שנפלו ביחד למידע.
7.2. במקרה בו נפלה טעות בתיאור מוצר או שירות, טעות זו לא תחייב את המפעילה.
7.3. יתכן שחלק מהמידע המופיע באתר מקורו בצד שלישי כלשהו, ומפעילה לא תהיה כל אחריות בגין מידע זה, לרבות לנכונותו.
7.4. המוצרים המופיעים באתר עומדים למכירה עד לגמר המלאי, לפי שיקול דעתה הבלעדי של המפעילה. המפעילה אינה מתחייבת כי המוצרים המוצגים באתר יימצאו בכל עת לרכישה.
7.5. צבעים, תכונות, גודל או חזות של מוצרים באתר, הינם לצורך המחשה בלבד ואינם מחייבים באופן כלשהו את המפעילה, אלא אם נאמר במפורש אחרת.
7.6. כמו כן, יתכן באתר יוצגו קישורים לאתרים חיצוניים ברשת. למפעילה אין כל שליטה על אתרים חיצונים אלה, לרבות מדיניות השימוש והפרטיות בהם. הגלישה באתרים חיצונים נעשית באחריות המשתמש בלבד.
7.7. שליחה וקבלה של מידע באמצעות האתר דורשים חיבור מקוון של ציוד הקצה שברשות המשתמש לאינטרנט. עלויות חיבור אלה, כפופות להסכמים שבין המשתמש לספק התקשורת שלו ובאחריותו המלאה.

8. אבטחת מידע
8.1. המפעילה עושה את מירב המאמצים לאבטח את המידע אשר נמסר באתר. האתר מאובטח בתקן HTTPS.
8.2. משתמש האתר מתחייב שלא לבצע או לנסות לבצע כל פעולות אשר יפריעו לפעילות התקינה של האתר, לרבות כל ניסיונות חדירה, סריקה, חשיפת מידע וכיו"ב.
8.3. חל איסור מוחלט להשתמש ברובוט או כל אמצעי אוטומטי אחר אשר מטרתו לסרוק נתונים מהאתר.
8.4. המפעילה שומרת לעצמה את הזכות לנקוט באמצעים החוקיים העומדים לרשותה כנגד מי שיבצע פעולה מהפעולות האסורות לעיל.
8.5. מודגש כי המפעילה אינה יכולה להגן באופן מוחלט על מידע מפני פעולות אסורות כאמור לעיל.
8.6. המפעילה לא תשא באחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מפריצת אבטחה באתר וחשיפת מידע או שימוש לרעה במידע לרבות העברת המידע לצד שלישי לא מורשה.

9. הגבלת האחריות של המפעילה
9.1. המפעילה לא תשא בכל אחריות ביחס למידע או תכנים באתר או זמינות השירות, לרבות לנזק, עגמת נפש, אבדן אשר יגרמו במישרין או בעקיפין למשתמש או לכל צד אחר.
9.2. המפעילה לא תשא באחריות לתוכן של מודעות ופרסומים באתר, ככל שיפורסמו כאלה.
9.3. המפעילה לא תשא באחריות לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אחר, בעקבות גישה לאתר, השימוש בו, או בעקבות מניעת גישה או עקב שימוש באתר, בגין כל עילה שהיא, לרבות עילות נזיקיות או חוזיות.
9.4. השימוש באתר או בשירות נעשה באחריות המשתמש בלבד.
9.5. המפעילה לא תהיה אחראית לכל נזק, לרבות בשל תקלות או יישומי תוכנה או "וירוסים", שיגרם לציוד או לתוכנת מחשב המשתמש או לרכוש אחר של המשתמש או לצד שלישי.
9.6. המשתמש ישא באחריות מלאה לנזק מכל סוג, שיגרם לו או למפעילה או לצד שלישי כלשהו, בגין טעות שביצע המשתמש בקשר עם ביצוע הזמנה באתר, לרבות טעות בהקלדת נתונים.
9.7. במקרים הנובעים מכח עליון, לרבות מלחמה, פיגוע, שביתה, השבתה, מגיפה, וכל אירוע שאינו תלוי במפעילה ו/או במי מטעמה, לא תהיה למשתמש כל דרישה או טענה או תביעה לכל נזק מכל סוג, ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין או שיעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

10. מדיניות פרטיות
10.1. המפעילה שומרת על פרטיות הנתונים בהתאם לדין.
10.2. למרות האמור לעיל, המפעילה תהיה רשאית לגלות את פרטי המשתמש במקרים הבאים (א) לשם אספקת השירות באתר, (ב) לשם אכיפת זכויות המפעילה, (ג) אם תדרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או ע"פ דין, (ד) במקרה בו יתעורר חשד כי המשתמש ביצע שימוש לא חוקי או לא סביר באתר, (ה) במקרה בו יתעורר חשד כי המשתמש פעל בניגוד לתנאי השימוש.
10.3. כמו כן, המפעילה רשאית להשתמש בפרטי המשתמש שהוזנו באתר לשם ניהול האתר ושיפורו, כדי להעביר למשתמש מידע על שירותים, כדי לטפל בתלונות ולמטרות סטטיסטיות.
10.4. לצורך שיפור השירות, המפעילה עשויה לשמור במאגריה את הפרטים הבאים: פרטי המשתמש כפי שנמסרו בעת הרישום לשירות ו/או עודכנו לאחר מכן, מידע בקשר להזמנות, מידע בקשר לפניות לשירות לקוחות (לרבות בקשות, שאלות, בירורים בין אם נעשה בדוא"ל או באמצעות הטלפון), נתוני סקרי שביעות רצון.
10.5. לצורך שיפור השירות, המפעילה עשויה להקליט חלק מהשיחות שיבוצעו למוקד שירות הלקוחות ולשמור את תוכנן במאגריה.
10.6. קבצי תמונות שיעלה המשתמש לאתר יישמרו עד לאספקת ההזמנה, ולאחר מכן יימחקו.
10.7. על מנת לאפשר למשתמש לקבל תכנים מותאמים אישית, תהיה המפעילה רשאית להשתמש בפרטים המאפשרים לזהותו (כגון כתובת IP ) ולהעביר לספקים של המפעילה. מובהר כי המפעילה לא תעביר לספקים באופן ישיר מידע אשר על פיו יזוהה המשתמש, ללא הסכמתו.
10.8. המפעילה רשאית לעשות שימוש בקבצי cookies לצורך תפעול האתר, אבטחת מידע, אימות פרטים ועוד. משתמש שאינו מעוניין לקבלי קבצי cookies, יוכל לשנות את ההגדרות בדפדפן שלו – פעולה זו עשויה למנוע מהמשתמש חלק מהשירות.

11. דיוור והטבות
11.1. השימוש בשירות באתר או באמצעי טלפוני מהווה הסכמתך לקבלת הודעות ודיוור פרסומי, אשר ישלחו אליך באמצעות פרטי הקשר שמסרת בעת הרישום לשירות לרבות לטלפון הנייד באמצעות SMS. תוכל בכל עת לחזור בך מהסכמתך זו על ידי משלוח הודעת סירוב.
11.2. בעת הרישום לשירות, המפעילה תשמור במאגריה את פרטי ההתקשרות הבאים: שם מלא, טלפון, דוא"ל, כתובת.
11.3. המפעילה רשאית להציע למשתמש, באופן פרטני, קופונים, הטבות, מבצעים או הנחות (להלן: "הטבה"). הצעת הטבה תעשה באמצעות פרטי ההתקשרות שמסר המשתמש בעת הרישום לשירות. המפעילה תהא רשאית לקצר את תוקף ההטבה או לבטלה, בשיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מוותר על כל טענה או דרישה כנגד המפעילה בקשר עם מתן הטבה או אי מתן הטבה.
11.4. מבצעים על מוצרים באתר. המפעילה רשאית, מידי פעם, להציע הנחות או מבצעים על מוצרים באתר לזמן מוגבל. המפעילה תהא רשאית לקצר את זמן המבצע או לבטלו בשיקול דעתה הבלעדי. המשתמש מוותר על כל טענה או דרישה כנגד המפעילה בקשר עם קבלת הנחה או השתתפות במבצע כלשהו.
11.5. מובהר בזאת כי מבצעים או הנחות לא יחולו על דמי משלוח.

12. קניין רוחני
12.1. כל זכויות הקניין הרוחני באתר, בשם המפעילה או בשם האתר, לרבות זכויות יוצרים וסודות מסחריים, הינם בבעלותה הבלעדית של המפעילה, לרבות זכויות על עיצובו של האתר, עימוד, תמונות, תצלומים, מוצרים.
12.2. חל איסור להעתיק, לשחזר, לשכפל, לפרסם, להפיץ, למכור, לשווק, לתרגם מידע מהאתר, או לעשות שימוש מסחרי אחר כלשהו, בכל דרך, בתכולת האתר או בסימניו המסחריים.
12.3. הפעלה של תוכנות או רובוטים, למטרה של חיפוש, סריקה, איסוף מידע המוצג באתר, הוא אסור, ומשתמש אשר יפעיל תוכנות או רובוטים אלו יהיה אחראי לבדו, לכל נזק שיגרם לאתר או למפעילה או לצד שלישי כלשהו בקשר עם הפעלתם. משתמש או מי מטעמו שיפעל כאמור, יפצה את המפעילה עם דרישתה הראשונה, על כל נזק שיגרם לה או לאתר.
12.4. חל איסור לבצע או להציע קישור לאתר, או לעמודים המצויים בתוכו "קישור עמוק", אלא לעמוד הבית בלבד. אין להציג את האתר או התכנים בו באמצעות שימוש בטכנולוגיית "מסגרת" (frame), גלויה או סמויה, או כל טכנולוגיה אחרת באמצעותה מוצגים תכנים מהאתר באופן משולב, ללא הסכמה מראש ובכתב של המפעילה.

13. עדכון האתר ושינוי תנאי שימוש
13.1. המפעילה רשאית לשנות את תנאי השימוש בכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.
13.2. באחריות המשתמש לבדוק מעת לעת את פרטי תנאי השימוש, ואת פרטי כל מסמך אחר הרלוונטי להזמנה.
13.3. המפעילה רשאית, בכל עת, לערוך שינויים באתר, לרבות במבנהו ובעיצובו, וכן, להוסיף שירותים או לגרוע מהם, לשנות את סוגי המוצרים /ואו את מחיריהם וללא כל הודעה מוקדמת.
13.4. המפעילה רשאית, בכל עת, לסגור את האתר לאלתר וללא מתן הודעה מוקדמת.
13.5. המשתמש מצהיר כי הוא מוותר על כל טענה או תביעה כלפי המפעילה בקשר לאמור בסעיף זה.

14. סמכות שיפוט
14.1. על תנאי השימוש ו/או השימוש ו/או האתר יחולו דיני מדינת ישראל בלבד.
14.2. לבית המשפט המוסמך באזור המרכז, תהא סמכות שיפוט ייחודית להכריע בכל מחלוקת הנובעת מתנאי השימוש ו/או מהשימוש באתר.

15. שירות לקוחות
15.1. לבירורים ושאלות בקשר עם האתר ניתן לפנות באמצעות טופס הפנייה באתר המופיע תחת לשונית "צור קשר", או באמצעות הדוא"ל sales@beckgroup.co.il.
15.2. מוקד שירות הלקוחות של האתר אינו זמין בתקופת ההרצה ובמקומו ניתן לפנות למפעילה או באמצעות הדו״אלsales@beckgroup.co.il או באמצעות ערוץ וואטספ עסקי שמופעל ע״י המפעילה, במספר 053-4547375.

16. שונות
16.1. האתר נמצא בתקופת הרצה, בתקופה זו, יתכן שחלק מהשירותים לא יהיו זמינים. המשתמש מוותר מראש על כל טענה כלפי המפעילה בגין כך.
16.2. בתקופת ההרצה תשלום באשראי וכל אמצעי אחר (לא מזומן!) יבוצע באופן טלפוני ביצירת קשר של המפעילה עם הלקוח עד 5 שעות לאחר ביצוע ההזמנה באתר.
16.3. בתקופת ההרצה יצויין באתר כי קבלת ההזמנה נושאת דמי משלוח משתנים, גובה דמי המשלוח יצויין באופן טלפוני בלבד ולא באתר.
16.4. כותרות הסעיפים בתנאי השימוש הוכנסו לשם נוחות בלבד, ואין להשתמש בהן לשם פירוש.
16.5. קטין (מתחת לגיל 18) או מי שאינו בעל כשרות משפטית, אינו רשאי להשתמש באתר או לבצע הזמנות דרך האתר או לתת הסכמתו לקבל דיוור ישיר מהאתר.
16.6. לא יראו מצד המפעילה לסטות מתנאי השימוש, במקרה ספציפי, משום ויתור גורף על זכויות המפעילה או תקדים מחייב.
16.7. אי הפעלה או דרישה מצד המפעילה של זכות מזכויותיה, לא ייחשב כוויתור על זכות.